پاهایش ,زمین ,بگذارد، ,باطل ,نمازش ,انگشت‌های ,دیگر پاهایش ,نمازش باطل ,انگشت بزرگ ,انگشت‌های دیگر ,زمین بگذارد، ,زمین بگذارد، نمازش

 #نکات_باریکتر_از_مو  | نکته هفتم


مسأله‌ای را در رساله‌های توضیح المسائل بدین مضمون می‌خوانیم: «نمازگزار در سجده باید سرِ دو انگشت بزرگ پاهایش را به زمین بگذارد، و اگر انگشت‌های دیگر پاهایش را به زمین بگذارد، نمازش باطل است..»
برخی با خواندن این مسأله گمان کرده اند که اگر نمازگزار به همراه سرِ دو انگشت بزرگ پاهایش، انگشت‌های دیگر پاهایش را نیز به زمین بگذارد، نمازش باطل است و حال آنکه منظور از این مسأله آن است که چنانچه نمازگزار در سجده، سر دو انگشت بزرگ پاهایش را اصلاً به زمین نگذارد و به جای آن‌ها انگشت‌های دیگر پاهایش را بگذارد، در این صورت است که نمازش باطل می‌شود، و روشن است که معمولاً چنین حالتی برای نمازگزاران کمتر پیش می‌آید.

منبع اصلی مطلب : محتوای علمی - مهارتی مربیان فرهنگی
برچسب ها : پاهایش ,زمین ,بگذارد، ,باطل ,نمازش ,انگشت‌های ,دیگر پاهایش ,نمازش باطل ,انگشت بزرگ ,انگشت‌های دیگر ,زمین بگذارد، ,زمین بگذارد، نمازش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : باریکتر از مو